05h:48 | 14/12/2015
Tôi bị rụng tóc đã lâu nhưng trên da đầu vẫn mọc những chân tóc nhỏ và yếu, rụng sớm. Xin hỏi dược sỹ tôi phải uống loại thuốc, ăn những loại thực phẩm nào hay dùng loại dầu gội đầu nào để phục hồi lại mái tóc? (Nguyễn Văn Phong – vanphonghyxxx@gmail.com)