15h:08 | 28/10/2015
Không phải đợi tới khi cơ bắt đầu quá trình lão hóa, trượt sang bên kia dốc cuộc đời thì tình trạng hói đầu mới xảy đến với bạn. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu cái đầu hói vĩnh viễn ngay khi còn trẻ “nhờ” chính những thói quen hàng ngày.