17h:09 | 24/08/2015
Những tác động từ môi trường khiến cho căn bệnh viêm chân tóc tìm đến với không ít người. Nếu không phát hiện sớm để có hướng điều trị kịp thời, viêm chân tóc sẽ trở thành thủ phạm khiến tóc của bạn ra đi vĩnh viễn.