16h:48 | 30/11/2015
Một số người thường sử dụng lược tròn, to để chải tóc nhiều lần vào buổi tối, chải cả bên trái cũng như bên phải nhiều lần để giúp máu huyết lưu thông khiến nang tóc phát triển tốt hơn, khỏe hơn. Điều này có thực sự đúng?