09h:48 | 11/12/2019
Hiện tượng rụng tóc, sau đó tóc mới sẽ mọc lại để thay thế được xem như là một quy trình bình thường. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên bất bình thường nếu tóc của bạn rụng quá nhiều và bất cứ khi nào. Rụng tóc bất thường có thể là do một căn bệnh nào đó gây ra. Vậy liệu rằng bị rụng tóc nhiều ở nữ là bệnh gì?