Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Trà Vinh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 00. Quản lý nhà thuốc khu vực Trà Vinh Công ty TNHH TM&ĐT Hoa Sen - CN Miền Nam 02873090368
2. Hệu Quần 1 119 , Lê Lợi ,K1, P3, Trà Vinh 0949218998
3. Hệu Quần 2 số 3,Nam Kì Khởi Nghĩa,P3,Trà Vinh 0932222000
4. Nhà thuốc Bảo Thọ Đường số 4,Hùng Vương,K1,P4,Trà Vinh H.Châu Thành 0743854186
5. Nhà thuốc Minh Mẩn soos10,Xã Long Hữu,Duyên Hải,Trà Vinh 0743736737
6. Nhà thuốc Nghĩa Phát Chà Và, Chợ Vĩnh Kim, Huyện Cần Ngang 0918.135.688
7. Nhà thuốc Nhuận Hòa Đường 20 Trần Phú,K4,TT Cầu Kè,Cầu Kè 0743834347
8. Nhà thuốc Phước Tế Đường Chợ Càng Long,TT Càng Long 0743882158
9. Nhà thuốc Tồng Thọ 99,Lý Tường Kiệt,K1,P3,Trà Vinh 0743852351
10. Nhà thuốc Thái sơn Ký So3,Minh Thuận A,TT Cầu Ngang 0743825072
11. Nhà thuốc Vĩnh Minh 64,K1,TT Duyên Hải,Duyên Hải 0743832520
12. Nhà thuốc Đại Lý Hồng Thủy Chợ Long Hữu,Duyên Hải,Trà Vinh 0987944611
13. Nhà thuốc Đại Lý Huỳnh Lê KHóm 6,Càng Long,Trà Vinh 0949312455
14. Nhà thuốc Đại Đồng 24 Đề Triệu,TT Cầu Ngang 0743825101
15. Nhà thuốc Đức Tế Đường số 2 ,Nguyễn Hệu, Tiểu Cần, Trà Vinh 0743882379
16. Đức Thành 107,Lý Thường Kiệt,K1,P3,Trà Vinh 743852486
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16