Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Hà Nam

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. Cty TNHH DP Á Đông 130 Trường Chinh - Phủ Lý - Hà Nam Phủ Lý 03513 850 734
2. Cty TNHH DP Hoa Việt 124 Trường Chinh - Phủ Lý - Hà Nam Phủ Lý 03513 850 734
3. Cty TNHH DP Đông Phương Hồng 77 Quy Luu - Phủ Lý - Hà Nam Phủ Lý 0983 241 987
4. Nhà thuốc Phạm Thị Thúy Chợ Sông - Bình Lục - Hà Nam Bình Lục 03513 870 600
5. NT Lê Văn Bằng QT số 8 - Thị trấn Vĩnh Trụ - Lý Nhân Lý Nhân 03513 870 318
6. QT chị Hường An Lão - Bình Lục - Hà Nam Bình Lục 0984 033 966
7. QT Chị Phượng Phố Cà - Thanh Liêm - Hà Nam Thanh Liêm 0917 883 897
8. QT Lại Văn Khẩn Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam Phủ Lý 0985 215 038
9. Trần Thị Quyên Phú Phúc - Lý Nhân -Hà Nam Lý Nhân 0987 928 248
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16