Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Đồng Tháp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 00. Quản lý nhà thuốc khu vực Đồng Tháp Công ty TNHH TM&ĐT Hoa Sen - CN Miền Nam 02873090368
2. Nhà thuốc DÂN SANH ĐƯỜNG 1 THIÊN HỘ DƯƠNG HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 561 656
3. Nhà thuốc DÂN SANH ĐƯỜNG 2 CHỢ LONG KHÁNH HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 590 183
4. Nhà thuốc DI THÁI HÒA TRẦN HƯNG ĐẠO P1 TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0673 861 063
5. Nhà thuốc DŨ AN HÒA 1 LÝ THƯỜNG KiỆT HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 837 386
6. Nhà thuốc DŨ AN HÒA 2 NGUYỄN TRÃI HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 563 037
7. Nhà thuốc DƯƠNG ĐÔNG TT TRÀM CHIM TAM NÔNG ĐỒNG THÁP 0673 829 299
8. Nhà thuốc HÒA BÌNH CHỢ AN LONG TAM NÔNG ĐỒNG THÁP 0673 981 037
9. Nhà thuốc HẠNH ĐỨC CHỢ CAI CHÂU LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 660 326
10. Nhà thuốc HỒ HUỲNH KÝ 25 NGUYỄN DU P2 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 851515
11. Nhà thuốc HiỆP SANH ĐƯỜNG CHỢ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 981 444
12. Nhà thuốc KẾ TÁM CHỢ ĐỊNH YÊN LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 665 238
13. Nhà thuốc MINH HÙNG HÙNG VƯƠNG TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0673 770 099
14. Nhà thuốc MINH PHÚC 258 TRẦN HƯNG ĐẠO P1 TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0673 862 146
15. Nhà thuốc MINH TÚ 1500 QL 30 P11 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 501 624
16. Nhà thuốc MINH ĐỨC CHỢ BÌNH THÀNH THANH BÌNH ĐỒNG THÁP 0673 541 759
17. Nhà thuốc MƯỜI THỦY CHỢ TRẦN QuỐC ToẢN P11 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 891 479
18. Nhà thuốc NHƠN HÒA ĐƯỜNG CHỢ TT THANH BÌNH THANH BÌNH ĐỒNG THÁP H.Châu Thành 0673 833 073
19. Nhà thuốc PHỤC HƯNG ĐƯỜNG CHỢ AN LONG TAM NÔNG ĐỒNG THÁP 0673 981 248
20. Nhà thuốc PHỤC SANH ĐƯỜNG CHỢ TÂN THẠNH THANH BÌNH ĐỒNG THÁP 0673 545 354
21. Nhà thuốc PHƯỚC MÃN CHỢ TÂN THÀNH LAI VUNG ĐỒNG THÁP 0673 638 324
22. Nhà thuốc PHƯỚC NGUYÊN HƯNG CHỢ BÌNH HÀNG TRUNG CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 914 537
23. Nhà thuốc PHƯỚC THỌ ĐƯỜNG CHỢ MỸ HiỆP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 910 226
24. Nhà thuốc QUANG HUY NGUYỄN TRÃI HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 837 889
25. Nhà thuốc QuẢNG THÁI TƯỜNG CHỢ VÀM CỐNG LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 845 565
26. Nhà thuốc QuẢNG TRIỀU THÁI NGUYỄN HuỆ TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0673 861 944
27. Nhà thuốc TÚ MỸ CHỢ TÂN THÀNH LAI VUNG ĐỒNG THÁP 0673 860 947
28. Nhà thuốc TẾ LƯƠNG ĐƯỜNG 1 NGUYỄN TRÃI HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 837 467
29. Nhà thuốc TẾ LƯƠNG ĐƯỜNG 2 CHỢ TT SA RÀI TÂN HỒNG ĐỒNG THÁP 0916 404 148
30. Nhà thuốc TẾ LƯƠNG ĐƯỜNG 3 NGUYỄN TRÃI HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0672 229 200
31. Nhà thuốc THANH HƯƠNG CHỢ VÀM CỐNG LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 845 567
32. Nhà thuốc THANH TÂN CHỢ TRẦN QuỐC ToẢN P11 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 891 036
33. Nhà thuốc THÀNH NAM CHỢ NHA MÂN CHÂU THÀNH ĐỒNG THÁP 0673 620 301
34. Nhà thuốc THÁI HƯNG CHỢ ĐỊNH YÊN LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 665 867
35. Nhà thuốc THÁI HƯNG CHỢ VĨNH THẠNH LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 670 450
36. Nhà thuốc THẢO UYÊN CHỢ ĐỊNH YÊN LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0962 044 085
37. Nhà thuốc THỌ AN ĐƯỜNG 2 CHỢ TT MỸ AN THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP 0673 979 898
38. Nhà thuốc THỌ AN ĐƯỜNG 1 CHỢ TT MỸ AN THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP 0673 824 326
39. Nhà thuốc THIỆN PHÚC NGUYỄN SINH SẮC TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0673 861 975
40. Nhà thuốc THU LiỄU CHỢ TRẦN QuỐC ToẢN P11 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 891 026
41. Nhà thuốc THUẬN PHƯỚC 21 NGUYỄN DU P2 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 851 495
42. Nhà thuốc TRẦN HÀO NGUYỄN HUỆ TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0673 861 448
43. Nhà thuốc VÂN KHÁNH NGUYỄN SINH SẮC TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0988 602 126
44. Nhà thuốc VẠN AN ĐỐC BINH KiỀU P2 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 852 853
45. Nhà thuốc VẠN AN TX HỒNG NGỰ HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 836 676
46. Nhà thuốc VẠN HÒA ĐƯỜNG CHỢ TT LẤP VÒ LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 845 211
47. Nhà thuốc VẠN HƯNG CHỢ MỸ NGÃI TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 852 960
48. Nhà thuốc VẠN HƯNG ĐƯỜNG CHỢ TT TRÀM CHIM TAM NÔNG ĐỒNG THÁP 0673 827 037
49. Nhà thuốc VẠN NGỌC ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI HỒNG NGỰ ĐỒNG THÁP 0673 839 185
50. Nhà thuốc VẠN THUẬN ĐƯỜNG CHỢ TT SA RÀI TÂN HỒNG ĐỒNG THÁP 0673 832 686
51. Nhà thuốc VẠN TuẾ CHỢ TT LAI VUNG LAI VUNG ĐỒNG THÁP 0673 849 074
52. Nhà thuốc VẠN ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO P1 TP SA ĐÉC ĐỒNG THÁP 0673 861 377
53. Nhà thuốc VẠN ĐỨC HÒA HÙNG VƯƠNG P2 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 858 402
54. Nhà thuốc VINH PHÁT CHỢ MỸ XƯƠNG MỚI CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0939 629 767
55. Nhà thuốc VĨNH HiỆP ĐƯỜNG 50 THÁP MƯỜI P2 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 852 454
56. Nhà thuốc VĨNH ĐỨC ĐƯỜNG 23 NGUYỄN DU P2 TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP 0673 851 633
57. Nhà thuốc XUÂN TRINH CHỢ VÀM CỐNG LẤP VÒ ĐỒNG THÁP 0673 845 909
58. Nhà thuốc ĐẶNG TRƯỜNG SANH CHỢ TÂN THÀNH LAI VUNG ĐỒNG THÁP 09 39 181 038
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16