Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Bắc Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 00. Quản lý nhà thuốc khu vực Bắc Ninh Anh Lê Văn Thành 093 927 6548
2. 01 Quầy thuốc số 4 TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 094 252 9899
3. 02 Nhà thuốc Minh Khuyên Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 0975 561 803
4. 03 . Quầy thuốc Trung tâm TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh 0904 246 327
5. 04 . Quầy thuốc số 49 Khu 2- Thị Cầu - Bắc Ninh 0934 640 946
6. 05 . Quầy thuốc số 5 TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh 01638 895 049
7. 06 . Nhà thuốc Đàm Vũ Linh mai _ Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 0987 072 052
8. 07 . Quầy thuốc số 38 Phố Vũ - Đại Phúc - Bắc Ninh 0973 443 084
9. 08 . Quầy thuốc số 10 Số 35 Trần Lựu - Thị Cầu - Bắc Ninh 0241 382 0467
10. 09 . Nhà thuốc Thiên Ân Chợ Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0165 832 2725
11. 10 . Nhà thuốc Vân Anh Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 0986 483 290
12. 11 . Nhà thuốc Duyên Thái Thuận Thành- Bắc Ninh Ngũ Thái - Song Li
13. 12 . Nhà thuốc Nhân Dân Khu 2 - Đại Phúc - TP Bắc Ninh 0913 916 146
14. 13 . Quầy thuốc số 10 "Chợ Phủ - TT Phố Mới - Quế Võ _Bắc Ninh" 041 3864 996
15. 14 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Cửu Hữu Bằng - Ngọc Xá - Quế Võ 0912 633 009
16. 15 . Quầy thuốc số 6 Đông Du - Đào Viên - Quế Võ 0241 3627 957
17. 16 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Bình Bút Tháp - Đình Tổ - Thuận Thành 0984 427 482
18. 17 . Nhà thuốc Mai Thị Nhâm Bút Tháp - Đình Tổ - Thuận Thành 0977 412 830
19. 18 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Mai Lãm Làng - Vân Dương - Bắc Ninh 0968 563 538
20. 19 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Xuân Thái Bảo - Quế Võ - Bắc Ninh 0974 771 055
21. 20 . Quầy thuốc số 18 Làng Giang - Quế Võ _ Bắc Ninh 0168 3130 789
22. 21 . Nhà thuốc Bình Hà "Do Nha - Phương Liễu - Quế Võ Bắc Ninh" 0966 844 699
23. 22 . Quầy thuốc số 7 Làng Giang - Quế Võ _ Bắc Ninh 01635 952 133
24. 23 . Quầy thuốc số 25 Đường Vũ Kiệt - TP Bắc Ninh 0168 659 8182
25. 24 . Nhà thuốc Phạm Thị Lý Lãm Làng - Vân Dương - Bắc Ninh 0967 682 322
26. 25 . Quầy thuốc số 18 Đường Kinh Bắc _ TP Bắc Ninh 01635 320 686
27. 26 . Nhà thuốc Nguyễn Thi Liên Đại Trạch - Thuận Thành - Bắc Ninh 0988 277 968
28. 27 . Quầy thuốc số 6 Phố Dâu - Thuận Thành - Bắc Ninh 0947 585 386
29. 28 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Phương Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 0241 387 3241
30. 29 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Đoan Phố Dâu - Thuận Thành - Bắc Ninh 0169 645 7015
31. 30 . Quầy thuốc số 4 Đường Trần Hưng Đạo - TP Bắc Ninh 0241 382 2302
32. 31 . Nhà thuốc Trần Thị Yến TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh 0946 088 848
33. 32 . Nhà thuốc Việt Hùng TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh 0966 753 808
34. 33 . Nhà thuốc Thái Hòa Chợ Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0944 395 269
35. 34 . Quầy thuốc số 16 "Chợ Phủ - TT Phố Mới - Quế Võ _Bắc Ninh" 0163 376 6939
36. 35 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Soan Thuận Thành - Bắc Ninh An Bình
37. QT Nguyễn Thị Đoan Phố Dâu_Thuận Thành 0943.878.989
38. QT số 10 - Nguyễn T.hồng Việt Số 35 Trần Lựu_Thị Cầu_TPBN 02413820467
39. QT Số 4 - Nguyễn T.Hà Bắc Đường Trần Hưng Đạo_TPBN 02413822302
40. QT Trung Tâm - Nguyễn T.Minh Thư TT Thứa_Lương Tài_BN 0904246327
41. QT Đàm Vũ - Nguyễn Thị Thọ Lĩnh Mai_Quảng Phú_Lương Tài 0943.878.989
42. QTS 18 - Nguyễn Thị Liên Chợ Phủ_TT Phố Mới_Quế Võ-BN 01633766939
43. QTS 18 - Nguyễn Thị Liên Chợ Phủ_TT Phố Mới_Quế Võ-BN 01633766939
44. QTS 38 - Nguyễn T.Thu Thủy Phố Vũ_Đại Phúc_TPBN 0973443084
45. QTS 6 Nguyễn Thị Oanh Đông Du_Quễ Võ_BN 0943.878.989
46. Quầy thuôc Nguyễn Thị Phương Thị trấn Hồ _Thuận Thành_BN 02413873241
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16