Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

An Giang

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 00. Quản lý nhà thuốc khu vực An Giang Công ty TNHH TM&ĐT Hoa Sen - CN Miền Nam H.Chợ Mới 02873090368
2. 01 . Quầy Thuốc 081 124/62 Trần Hưng Đạo , Long Xuyên , An Giang 01654639551 chị Li
3. 02 . NT Thái An Đường Chợ An Châu , Châu Thành, Long Xuyên , An Giang 0763836756 Chị Nh
4. 03 . Quầy Thuốc Thái Sơn 549 Tổ 24 Ấp Hòa Long 4, An châu , Châu Thành, Long Xuyên , An Giang 0763836987 Chị Hoa
5. 04 . NT Thơm Hạnh Chợ An Châu, Châu Thành, , Long Xuyên , An Giang 0763836296 Chị Li
6. 05 . NT Minh Minh Chợ An Châu, Châu Thành, , Long Xuyên , An Giang 0763500583 Chị Ph
7. 06 . Q T" Ngọc Phượng 361 TT An Châu, Châu Thành , Long Xuyên , An Giang 01688277992 Chị Ph
8. 07 . Q T" Nhân Bình 251 QL 91 Hòa Phú 3 TT An Châu , Châu Thành, Long Xuyên , An Giang 01244197434 Chị Tu
9. 08 . NT Tâm Phương 766A/39B K.Bình Đức 4 , Long Xuyên , An Giang 0973758804 Chị Xu
10. 09 . Quầy T' Thanh Hưng 28/8 Khớm An Hưng, P Mỹ Thới , Long Xuyên , An Giang 0948378019 Chị Ng
11. 10 . Quầy thuốc" Thụy Loan 20 Trần Bình Trọng, P.Mỹ Xuyên , Long Xuyên , An Giang 0915758909 Chị Quy
12. 100 . Kim Long 280 Thủ Khoa Nghĩa. TP Châu Đốc , Châu Đốc , An Giang 0916829527
13. 11 . Nhà thuốc Phương Khánh 151B Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình , Long Xuyên , An Giang 0908275696 Chị Uy
14. 12 . Quầy thuốc" Số 08 275/14 Trần Hưng Đạo , Long Xuyên , An Giang 0763857741 Chị Hư
15. 13 . Quầy thuốc" Quốc Huy 36B2 Tôn Thất Thuyết, Bình Khánh , Long Xuyên , An Giang 0907820500 Chị Tha
16. 14 . Quầy thuốc" Song Thanh 43C1 Nguyễn Thiện Thuật, Bình Khánh , Long Xuyên , An Giang 0913703198 Chú Trá
17. 16 . Nhà thuốc Nhật Bình 87B3 Tôn Thất Thuyết, Bình Khánh , Long Xuyên , An Giang 0763856144 Chị Tuy
18. 17 . Nhà thuốc Kim Minh 524A/28 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh , Long Xuyên , An Giang 0948245252 Chị Bì
19. 18 . Quầy thuốc" 0152 50/17 Đông Thạnh, Mỹ Thạnh , Long Xuyên , An Giang 0763831688 Chị Vâ
20. 19 . Quầy thuốc" Tài Xinh 1/4 Hồ Huấn Nghiệp Mỹ Thạnh , Long Xuyên , An Giang 0763831628 Chú Xinh
21. 20 . Quầy thuốc" 73 9/8 Hồ Huấn Nghiệp Mỹ Thạnh , Long Xuyên , An Giang 0763831911 Cô Cúc
22. 21 . Nhà thuốc Thanh Trí 81 Lê Minh Ngươn P Mỹ Long , Long Xuyên , An Giang 0763843400 Cô Liên
23. 22 . Nhà thuốc Quốc Minh Số 1 Phan Chu Trinh P Mỹ Long , Long Xuyên , An Giang 0763841464 Cô Hềm
24. 23 . Nhà thuốc Kim Phúc 150 Lê Minh Ngươn P Mỹ Long , Long Xuyên , An Giang 0918889879 Chị Su
25. 24 . Nhà thuốc Đông Phương 37 Lê Minh Ngươn P Mỹ Long , Long Xuyên , An Giang 0763841233 Chị Lan
26. 25 . Nhà thuốc Ung Văn Khương 47 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình , Long Xuyên , An Giang 0763852334 Cô Ngọ
27. 26 . Tiệm Thuốc Bắc Ngọc Mỹ 26D1 Lý Thái Tổ P Mỹ Long , Long Xuyên , An Giang 0902363659 Chị Lin
28. 27 . Quầy thuốc' Mai Lý 643/25 Trần Hưng Đạo , Long Xuyên , An Giang 0984202972 Chị Lý
29. 28 . Nhà thuốc Huy Thông 16D4 Hồ Nguyễn Trưng P Mỹ Quý , Long Xuyên , An Giang 0914219948 Chú Tùn
30. 29 . Nhà thuốc Minh Châu Kios A2 Chợ Mỹ Quý , Long Xuyên , An Giang 0919304065
31. 30 . Nhà thuốc Lam Anh 26/10 Trần Hưng Đạo Mỹ Thới , Long Xuyên , An Giang 0918857357 Chị Li
32. 31 . Nhà thuốc Gia Bão Ngọc 41/21 Trần Hưng Đạo, P Mỹ Thới , Long Xuyên , An Giang 0763834741 Chị Bê
33. 32 . Nhà thuốc Minh Đức Đường 41 Ngô Gia, Mỹ Long, , Long Xuyên , An Giang 0913766459 Đức Ng
34. 33 . Nhà thuốc Phương Khanh 50 Ngô Gia Tự, Mỹ Long , Long Xuyên , An Giang 1255458940 Chị Hò
35. 34 . Quầy T' Mỹ Ý Kios Số 1 Chợ Mỹ Hòa, Tây Khánh 3 , Long Xuyên , An Giang 0913520786 Chị Xu
36. 35 . Nhà thuốc Phú Hiệp 543/5 Hà Hoàng Hổ, P Mỹ Hòa , Long Xuyên , An Giang 0763921027 Chị Lin
37. 36 . Quầy T' Tấn Phước 577/8B Tây Khánh 4 Mỹ Hòa , Long Xuyên , An Giang 0763921321 Anh Quố
38. 37 . Nhà thuốc 689 769 Hà Hoàng Hổ, Đông Xuyên , Long Xuyên , An Giang 0763842201 Chị Tr
39. 38 . Quầy T' Thu Nguyệt 330/11 Phú Hữu TT Phú Hòa , Thoại Sơn , An Giang 0973888881 Chị Ngu
40. 39 . Quầy T' Thanh Tuyền 26/2 Ấp Phú Hữu TT Phú Hòa , Thoại Sơn , An Giang 01649659780 Chị Tu
41. 40 . Quầy T' Xuân Nhã 52/3 Ấp Phú Hữu TT Phú Hòa , Thoại Sơn , An Giang 0763878112 Anh Hậu
42. 41 . Quầy T' Trần Công Bằng Chợ Phú Hòa , Thoại Sơn , An Giang 0763878063 Anh Bằn
43. 42 . Quầy T' Thu Dung Lô 3A Ấp Phú Hữu TT Phú Hòa , Thoại Sơn , An Giang 01665543325 Chị Du
44. 43 . Quầy T' Số 0234 Ấp Phú Hữu TT Phú Hòa , Thoại Sơn , An Giang 0763878087 Anh Phong
45. 44 . Quầy T' Thùy Trang Ấp Hòa Phú Xã Định Thành , Thoại Sơn , An Giang 0977964992 Chị Tra
46. 45 . Quầy T' Bạch Lê Số 2 Đường Hùng Vương , Thoại Sơn , An Giang 0766556173 Cô Bạc
47. 46 . Cơ Sỡ Vĩnh sanh Hòa Kios Nhà Lòng Chợ , Thoại Sơn , An Giang 01673730974 Cô Lâm
48. 47 . Đặng An Đường Số 197 Tổ 6 Ấp Sơn Tân, Vọng Đông , Thoại Sơn , An Giang 0763731299 Anh Lữ
49. 48 . Quầy T' Ngọc Điệp 346 Tân Hiệp A, TT Óc Eo , Thoại Sơn , An Giang 01668818833 Chị Đ
50. 49 . Quầy T' Ngọc Điệp 347 Tân Hiệp A, TT Óc Eo , Thoại Sơn , An Giang 01668818833 Chị Đ
51. 50 . Quầy T' 245 545 Nguyễn Huệ TT Núi Sập , Thoại Sơn , An Giang 0763879291
52. 51 . Nhà thuốc Vĩnh An Đường Nguyễn Huệ TT Núi Sập , Thoại Sơn , An Giang 0918238458 Chị Nga
53. 52 . Nhà thuốc Khôn Hòa Nguyễn Huệ TT Núi Sập , Thoại Sơn , An Giang 0989997405
54. 53 . Quầy T' Đặng Hòa An Ấp An Huế, An Thạnh Trung , Chợ Mới , An Giang 0907155029 Anh An
55. 54 . Quầy T' Quốc Nam Chợ An Qưới, An Thạnh Trung , Chợ Mới , An Giang 0945678484 Anh Nam
56. 55 . Quầy T' Sơn Ca Chợ An Qưới, An Thạnh Trung , Chợ Mới , An Giang 0913164939 Anh Sơn
57. 56 . Quầy T' An Khang Long Hòa 1 Long Kiến , Chợ Mới , An Giang 0945035990 Chị Y
58. 57 . Quầy T' Khiêm Trang Tổ 9 Ấp Long Tân, Long Điền B , Chợ Mới , An Giang 0763619927 Chị Tra
59. 58 . Nhà thuốc Đại Nguyên Đường Số 5 Phạm Hồng Thái , Chợ Mới , An Giang 0763883114 Cô Huy
60. 59 . Nhà thuốc Vạn Tế Đường 12 Phạm Hồng Thái , Chợ Mới , An Giang 0763883343 Chị Dao
61. 60 . Quầy T' Hồng Yến 84 Tổ 4 Ấp Long Định , Chợ Mới , An Giang 0763651063 Chị C
62. 61 . Cơ Sỡ Vạn Tế Đường Chợ Mỹ Luông , Chợ Mới , An Giang 0763885653 Chị Th
63. 62 . Bá Phước Đường 22 Trường Chinh, TX Tân Châu. , Phú Tân , An Giang 0763533939
64. 63 . Sanh Sanh Đường 4 Nguyễn Huệ,TX Tân Châu. , Phú Tân , An Giang 0763822562
65. 64 . Kim Nguyên 2 Nguyễn Huệ, TX Tân Châu. , Phú Tân , An Giang 0919573383
66. 65 . Trường An Đường 2 61 Ngô Quyền ,TX TÂn Châu. , Phú Tân , An Giang 0763530170
67. 66 . Triều Nguyên Nguyễn Văn Linh,TX tân Châu , Phú Tân , An Giang 0763530696
68. 67 . Quốc Thái 22 Nguyễn VĂn Linh,TX Tân Châu , Phú Tân , An Giang 0763.823191
69. 68 . Lý Hên Khu TM TÂn Châu , Phú Tân , An Giang 0763822796
70. 69 . Minh Cường 52 Nguyễn văn Cừ,TX Tân Châu , Phú Tân , An Giang 0763823202
71. 70 . Cẩm Xém 6 Nguyễn Văn Linh,TX TÂn Châu , Phú Tân , An Giang 0916904499
72. 71 . Phước Sanh Đường 5 Nguyễn Huệ,TX TÂn Châu , Phú Tân , An Giang 0917472009
73. 72 . Trường An Đường 94 Nguyễn Công Nhàn,TX Tân Châu , Phú Tân , An Giang 0942262797
74. 73 . Ngọc Thặng Chợ Phú Vĩnh TX TÂn Châu , Phú Tân , An Giang 0763538262
75. 74 . Thinh Linh Chợ Phú Vĩnh TX TÂn Châu , Phú Tân , An Giang 0983538135
76. 75 . Kiến Thị Hạnh 45 Đinh Tiên Hoàng, Vịnh tre,Châu Phú,An Giang , Châu Phú , An Giang 0913627771
77. 77 . Đại Lý Thuốc số 334 ấp Vĩnh thuận,xã Vĩnh Thạnh Trung , Châu Phú , An Giang 0763537790
78. 78 . Vạn Phong Nguyên Ấp Mỹ Chánh, TTTM Nam Châu Đốc. , Châu Phú , An Giang 0763863116
79. 79 . Hưng Long 84 Đốc Phủ Thu,TP Châu Đốc , Châu Đốc , An Giang 0763561137
80. 80 . Xuân Hòa Đường 340 Thoại Ngọc Hầu, TT An Phú , An Phú , An Giang 0763826722
81. 81 . Quốc Thái 22 Nguyễn VĂn Linh,TX Tân Châu , Phú Tân , An Giang 0763823191
82. 82 . Trường An Đường 2 61 Ngô Quyền ,TX TÂn Châu. , Phú Tân , An Giang 0763530170
83. 83 . Hưng Long 84 Đốc Phủ Thu,TP Châu Đốc , Châu Đốc , An Giang Không có
84. 84 . Vạn Phong Nguyên Ấp Mỹ Chánh, TTTM Nam Châu Đốc. , Châu Phú , An Giang 0763863116
85. 85 . Sanh Sanh Đường 4 Nguyễn Huệ,TX Tân Châu. , Phú Tân , An Giang 0763822562
86. 86 . Quãng Đức Nguyên 2 Chợ VÀm, Huyện Phú Tân , Phú Tân , An Giang 0763829544
87. 87 . Quãng Đức Nguyên 517 ấp Phi Xương,TT Chợ VÀm , Phú Tân , An Giang 0763589789
88. 88 . Phước Điền 81 Hải Thượng Lãn Ông. Phú Tân , Phú Tân , An Giang 0763827196
89. 89 . VẠn Phong Nguyên Ấp Mỹ Chánh, TTTM Nam Châu Đốc. , Châu Phú , An Giang 763863116
90. 90 . Thanh Huy 349 Lê Thánh Tôn, TT An Phú , An Phú , An Giang 0763826841
91. 91 . Xuân Hòa Đường 340 Thoại Ngọc Hầu, TT An Phú , An Phú , An Giang 0763826722
92. 92 . Minh Hòa 15 nguyễn Trãi , TT Cái Dầu , Châu Phú , An Giang 0928090969
93. 93 . Lệ Phương 19 trần Khánh Dư, TT Cái Dầu , Châu Phú , An Giang 0939105108
94. 94 . Thanh In 2 Mỹ Hòa, TP Châ Đốc , Châu Đốc , An Giang 0947585993
95. 95 . Phương Hòa Đường 21 Chi Lăng, Tp Châu Đốc , Châu Đốc , An Giang 0967559077
96. 96 . Lợi An Đường Chợ Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên , Tịnh Biên , An Giang 0763875381
97. 97 . Thiên Thọ Đường 12 Nguyễn Huệ,TX TÂn Châu , Phú Tân , An Giang 911470188
98. 98 . Thang Sang 61 Nguyễn Văn Thoại , Châu Đốc , An Giang 0919585834
99. 99 . Phước Sanh Đường 5 Nguyễn Huệ,TX TÂn Châu , Phú Tân , An Giang 0917472009
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16